Aktywność biologiczna wyciągu alkoholowego i wodnego uzyskanego z nawłoci późnej (Solidago gigantea) na produkcję biomasy przez mak polny (Papaver rhoeas)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Progress in Plant Protection (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
305-311
Numer tomu
57
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
Solidago gigantea
Papaver rhoeas
wyciągi alkoholowe i wodne
aktywność biologiczna
en
Solidago gigantea
Papaver rhoeas
alcoholic and water extracts
biological activity
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad oceną aktywności biologicznej wyciągu alkoholowego i wodnego uzyskanego z nawłoci późnej na produkcję biomasy przez mak polny. W warunkach laboratoryjnych przygotowano wyciągi wodne i alkoholowe (40% i 80% MeOH) z części podziemnych oraz nadziemnych. Z wyciągów sporządzono roztwory robocze o stężeniu 5% i 10%. Jako rozpuszczalnika użyto wody destylowanej oraz wody destylowanej z dodatkiem adiuwanta. Roztworami opryskiwano rośliny maku polnego, a następnie oceniono ich wpływ na tworzenie świeżej masy. Wyciągi, które rozpuszczono w wodzie destylowanej powodowały zarówno niewielką stymulację, jak i ograniczenie produkcji biomasy przez mak polny. Ekstrakty rozpuszczone w wodzie z dodatkiem adiuwanta charakteryzowały się znacznie silniejszym działaniem stymulującym wzrost maku polnego.
Język
en
Treść
The paper presents the results of the study evaluating biological activity of the alcoholic and water extracts from the late goldenrod (Solidago gigantea) on production of biomass by corn poppy (Papaver rhoeas). The water and alcoholic extracts (40% and 80% MeOH) from underground and above ground plant parts were prepared under laboratory conditions. Working solutions of 5% and 10% were prepared from the extracts using distilled water as solvent and distilled water with the addition of adjuvant . The plants of corn poppy were sprayed with the examined solutions and then fresh mass produced by the plants was evaluated. The extracts dissolved only in the distilled water caused both inconsiderable stimulation and limitation of the biomass production by the corn poppy. The extracts dissolved in the water with the adjuvant addition showed much stronger stimulation of the corn poppy growth.
Cechy publikacji
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Agronomy
Agricultural engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:859128
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych