Infrastruktura żeglarska na europejskich wodach morskich: geneza, funkcje, struktura, topografia afiliowany,
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki (13pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-0501
EISSN
2353-3188
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
38
Strony od-do
19-30
Numer tomu
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
infrastruktura żeglarska
geneza
funkcje
struktura
europejskie akweny morskie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest charakterystyka infrastruktury żeglarskiej funkcjonującej na europejskich wodach morskich. Została ona wykonana za pomocą metody typologicznej, która umożliwiła wyróżnienie głównych typów infrastruktury żeglarskiej ze względu na genezę jej powstania, strukturę rodzajową (i związany z nią zakres świadczonych usług), pełnione funkcje (w obrębie usług dla turystyki żeglarskiej), a także uwarunkowania lokalizacyjne i topograficzne. Materiał analityczny został zebrany przez autora podczas ponad 20-letnich wędrówek żeglarskich po wielu morskich akwenach europejskich. Został on dodatkowo uzupełniony o informacje zawarte w literaturze przedmiotu, w tym w różnych wydawnictwach nautycznych przeznaczonych dla żeglarzy (głównie mapy, locje i specjalistyczne przewodniki żeglarskie). Dokonana w ten sposób systematyczna charakterystyka morskiej infrastruktury żeglarskiej stanowi uporządkowane kompendium wiedzy na temat sposobu zagospodarowania obszarów nadmorskich na potrzeby turystyki żeglarskiej w Europie. Może ona ponadto być punktem wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych analiz
Cechy publikacji
Ekonomia
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Economics
Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:849958