Analiza kosztów istnienia na przykładzie systemu zabezpieczenia przejazdu kolejowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
TTS Technika Transportu Szynowego (5pkt w roku publikacji)
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
149-154
Numer tomu
12/2017
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Infrastruktura kolejowa jest złożonym systemem technicznym, któremu ze względu na wymogi bezpieczeństwa i długi okres eksploatacji stawia się wysokie wymagania co do jakości i niezawodności. By sprostać tym wymaganiom zarządcy infrastruktury muszą stale optymalizować koszty operacyjne i konserwacyjne. W swych kalkulacjach budżetowych muszą więc uwzględniać rosnące wymogi odnośnie niezawodności i dostępności infrastruktury nie pomijając najważniejszej kwestii, czyli bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego. Doświadczenia z eksploatacji systemów wskazują, że często koszty posiadania systemu inżynieryjnego wielokrotnie przekraczają koszty jego nabycia. Dlatego też dzisiaj decyzje o zakupie wielu drogich systemów technicznych są dokonywane nie tylko w oparciu o wstępne koszty nabycia. Jedną z metod pomagających podejmować trafne decyzje inwestycyjne jest analiza kosztów istnienia (Life Cycle Cost, LCC). Służy ona do wyznaczenia kosztów ponoszonych w całym cyklu życia systemów, czyli kosztów nabycia, posiadania i likwidacji. Analiza ta to część zalecanej do stosowania, w przypadku systemów sterowania ruchem kolejowym, analizy RAMS/LCC. Niezbędne wymagania zostały zdefiniowane w dyrektywach Unii Europejskiej, a metodykę zawarto w normach CENELEC. W artykule pokazano metodologię kalkulacji oraz strukturę kosztów istnienia na przykładzie wybranego systemu zabezpieczenia przejazdu kolejowego.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Transport
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:847094