Application of Reversible Logic in Synthesis of Traffic Control Systems
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Książka
Tytuł książki
Smart Solutions in Today’s Transport
Data publikacji
2017
ISBN
9783319662503
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Application of Reversible Logic in Synthesis of Traffic Control Systems
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
447–460
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,80
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
Traffic control system
reversible logic
simulation
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Transport Systems Telematics, TST 2017
Nazwa konferencji
17th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2017
Początek konferencji
2017-04-05
Koniec konferencji
2017-04-08
Lokalizacja konferencji
Katowice – Ustroń
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
Reversible gates allow for the creation of fault tolerant digital devices. Application of these gates enables for realization of safe control systems. At present, control systems based on relays are replaced by systems based on computer technology. This technology allows for the implementation of safe systems. Because this system is composed of many elements, it is very difficult to obtain high safety level for it. Application of reversible logic in synthesis of digital systems constitutes an alternative approach. The paper presents reversible gates along with examples of the usage of them in synthesis of digital systems. The main advantage of reversible logic is the possibility of synthesis of self testing and fault tolerant circuits. Application of circuits based on reversible logic allows developing safe control systems. The paper also presents the proposal for the application of reversible logic in simple control systems. Model and simulation of the proposed axle counting systems based on reversible logic have also been presented.
Cechy publikacji
discipline:Elektronika
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Transport
discipline:Electronics
discipline:Computer science – field of technical sciences
discipline:Transport
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:834041
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych