Bezpieczeństwo przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
316-320
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Streszczenia
Język
pl
Treść
W procesie przewozu ładunków niebezpiecznych powinno dążyć się do zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa. Ze względu na swoją specyfikę oraz rodzaj zabezpieczeń szczególną rolę w transporcie materiałów niebezpiecznych odgrywa transport kolejowy. W artykule omówiono zagrożenia związane z przewozem koleją ładunków niebezpiecznych. Następnie w oparciu o obowiązujące przepisy, przedstawiono klasyfikację ładunków niebezpiecznych oraz wymogi dotyczące oznaczenia ładunków niebezpiecznych. Autorzy wskazali również na metody poprawy bezpieczeństwa przewozu koleją materiałów niebezpiecznych.
Język
en
Treść
While transporting dangerous freight, the carrier should ensure the maximum safety. The railway transport plays a big role in transportation of dangerous freight due to the assertion of safety during transportation process. The paper presents potential threats relevant to railway transportation of dangerous freight. Based on presented regulations, the classification for dangerous freight and requirements for dangerous goods code have been given. Authors also showed methods allowing for the improvement in safety of transportation of dangerous goods.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Transport
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:821119