Emisja zaburzeń kompatybilności elektromagnetycznej EMC w obszarach zrobotyzowanych linii technologicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12/2017
Strony od-do
1061-1065
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule autorzy przedstawili wybrane normy opisujące kompatybilność EMC w obszarze automatyki i robotyki. Dokonali analizy specyfiki oddziaływań zaburzeń na zrobotyzowane linie technologiczne. Zaprezentowali możliwości pozwalające uzyskać kompatybilność w dopuszczalnym zakresie a także w jaki sposób można ograniczyć źródła i siły oddziaływań EMC.
Język
en
Treść
In this article, the authors present selected standards describing EMC compatibility in the field of automation and robotics. The analysis of the specificities of disturbance effects on robotic technology lines. They demonstrated the ability to achieve acceptable compatibility and how to reduce the sources and forces of EMC interactions.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Automatyka i robotyka
discipline:Elektrotechnika
discipline:Control engineering and robotics
discipline:Electrical engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:849340