Mathematical modelling of transient processes in power supply grid with distributed parameters
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
17-20
Numer tomu
01/2018
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Hamilton-Ostrogradsky’s principle
electric power systems
systems with concentrated parameters
mathematical modelling
pl
zasada Hamiltona-Ostrogradskiego
układy elektroenergetyczne
układy o parametrach rozłożonych
modelowanie matematyczne
Streszczenia
Język
en
Treść
This article presents mathematical model of electric power system designed on the basis of interdisciplinary variation method, which method is based on modification of Hamilton-Ostrogradsky principle via expanding Lagrange function. The electric power system comprises two subsystems linked by power supply line with distributed parameters. The subsystems are presented in a simplified form as elements with concentrated parameters. Equations of system state are presented in normal Cauchy form.
Język
pl
Treść
W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody wariacyjnej, która opiera się na modyfikacji zasady Hamiltona-Ostrogradskiego drogą rozszerzenia funkcji Lagrange’a, opracowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z dwu podukładów połączonych miedzy sobą linią zasilania o parametrach rozłożonych. Podukłady przedstawiono w formie uproszczonej, jako elementy o parametrach skupionych. Równania stanu układu przedstawione są w normalnej postaci Cauchy’ego. (Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w sieciach zasilających o parametrach rozłożonych).
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Electrical engineering
discipline:Elektrotechnika
discipline:Electrical engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:844964
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych