Modelowanie działań systemu transportowego ciągłości niezawodnej pracy środków transportu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
1249-1252
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rozważania zamieszczone w artykule dotyczą problematyki modelowania działań systemu transportowego, którego celem jest optymalne rozłożenie przepływu ładunków w sieci transportowej, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności rozdysponowania pojazdów do realizacji zadań transportowych. W artykule przedstawiono metody projektowania organizacji procesu przewozowego oraz analizę systemu transportowego z wykorzystaniem sieci Petriego.
Język
en
Treść
The considerations contained in the article concern the modeling of transport system activities aimed at optimally distributing the flow of cargo in the transport network, while increasing the efficiency of disposing of vehicles for transport purposes. The article presents the methods of designing the organization of the transport process and the analysis of the transport system using the Petri network.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Transport
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:821324