"Rozbite lustro" jako najwcześniejszy objaw zaburzeń ze spektrum autyzmu - przegląd wybranych badań
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Pedagogicznych (Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1734-5537
EISSN
Wydawca
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4(38)
Strony od-do
47-55
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
autyzm
mózg
neurony lustrzane
teoria umysłu
angielski
autism
brain
mirror neurons
theory of mind
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono przegląd wybranych badań eksperymentalnych i neuroobrazowania strukturalnego w autyzmie na podstawie najnowszych doniesień naukowych. Wielu badaczy jest zgodnych co do tego, że dzięki neuronom lustrzanym uczymy się poprzez naśladownictwo, potrafimy odczytać emocje innych, jesteśmy" istotami społecznymi". Ponadto działanie neuronów lustrzanych powiązane jest z teorią umysłu, tzw. mentalizacji. Wobec tego należy sądzić, że u osób z autyzmem neurony lustrzane nie działają prawidłowo, tzw. hipoteza rozbitego lustra. Pomimo iż koncepcja neuronów lustrzanych spotkała się z ostrą krytyką w świecie naukowym, to zasługuje na dalszą szansę i uwagę w oczekiwaniu na kolejne, rzetelne badania naukowe.
Język
angielski
Treść
The article presents a review of selected experimental studies and studies on structural neuroimaging in autism based on the latest scientific reports. Many reserchers agree that thanks the mirror neurons, we learn through imitation, we are able to read the emotions of others, we are "social beeings". Also the action of mirror neurons is associated with theory of mind, the so-called mentalization. Therefore, it should be assumed that mirror neurons do not work properly in people with autism, which is called the broken mirror hypothesis. Despite the fact that the concept of mirror neurons met with severe criticism in the scientific world, it deserves a chance and attention in anticipation of further, reliable research.
Inne
System-identifier
PX-5b225e92d5de79ce9d0210fb