Chaos emocji - zapis doświadczenia osobistego w "Pamiętnikach" Zofii Tołstojowej (wybór)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Łódzki (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0080-3502
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
197-206
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Biografie
Kobieta w literaturze
Pamiętniki rosyjskie 19-20 w.
Pisarze rosyjscy 19-20 w.
Rosja 19-20 w.
Tolstaâ, Sofâ Andreevna (1844-1919)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
In this article author describes the emotional chaos, border and pathological state of Lew Tołstoj’ s wife. In the diary, Zofia Tołstojowa wrote down all problems which she struggled, psychological and spiritual problems. It is possible to notice manifestations of disruptions of her nervous system, tendency to melancholy, of pessimism, suspicion, jealousy, frustration, bad mood, and in the second half considerable lives worsening the health, discrepancies in views with the husband, confidences weighing down mentalny in these notes. And more drastic situations and extreme events which provided with not only pain and suffering, but also shook emotionally and mentally with Zofia’s personality.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272901793658