Comparative study of the influence of the reorganization energy on the hole transport of two four-cyclic arenes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź (3pkt w roku publikacji)
ISSN
1505-1013
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
37-44
Numer tomu
38
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.40
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
reorganization energy
tetracene
p-quaterphenyl
carrier mobility
Streszczenia
Język
en
Treść
Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed the determination of the reorganization energy of the molecules of tetracene and p-quaterphenyl and the estimation of the transfer rate integral between neighbouring molecules present in the solid state. Comparison of the transfer rates for holes with the values of the mobility, obtained experimentally for the polycrystalline tetracene layers and p-quaterphenyl layers vaporized in the vacuum in the similar conditions indicate that the molecule’s structure possess the dominate impact on the conductivity of the thin layers of these compounds.
Język
pl
Treść
Zastosowanie metody obliczeń kwantowo-mechanicznych pozwoliło na wyznaczenie energii reorganizacji cząsteczek tetracenu i p-kwaterfenylu oraz oszacowanie wartości całki przenoszenia elektronu pomiędzy sąsiadującymi cząsteczkami znajdującymi się w fazie stałej. Porównanie szybkości przenoszenia dziur z wartościami ruchliwości dziur w polikrystalicznych warstwach tetracenu i p-kwaterfenylu naparowanych w próżni w identyczny sposób wskazuje na dominujący wpływ budowy cząsteczki na przewodnictwo cienkich warstw tych związków.
Cechy publikacji
Fizyka
Physics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:864073