Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób starszych - mieszkańców Rzeszowa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wychowania Fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Handel Wewnętrzny (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0438-5403
EISSN
Wydawca
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
206-219
Numer tomu
369
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
turystyka
rekreacja
osoby starsze
Streszczenia
Język
pl
Treść
Cel artykułu: ukazanie uczestnictwa osób starszych w turystyce i rekreacji ruchowej oraz motywacje mające wpływ na ich zachowania w wolnym czasie. W tym celu przebadano seniorów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Klubie Seniora. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: metodologia badawcza opierała się na zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety. Główne wyniki badań/analiz: wyniki badań dotyczą uczestnictwa osób starszych w turystyce i rekreacji, na przykładzie seniorów, mieszkańców Rzeszowa. Z przeprowadzonych badań wynika, że emerytów do uprawiania rekreacji ruchowej najczęściej motywuje chęć odpoczynku w kontakcie z przyrodą oraz poprawa zdrowia. Przez ruch odczuwają oni radość, odprężenie i spokój, a także, co bardzo istotne, zależy im na efektywnym spędzaniu wolnego czasu i regeneracji sił psychofizycznych. Implikacje praktyczne: analizując wyniki badań można wywnioskować, jakie formy aktywności ruchowej i wyjazdów turystycznych preferują seniorzy z Rzeszowa. Dzięki temu władze miasta mają możliwość dopasowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb i możliwości osób starszych, aktywnie spę- dzających swój czas wolny, którego mają dostatecznie dużo. Implikacje społeczne: dzięki uczestnictwu w turystyce i rekreacji ruchowej seniorzy mogą aktywnie spędzać czas wolny. Uprawianie turystyki i rekreacji przyczynia się również do uczestnictwa seniorów w życiu społeczeństwa, a przez to pozytywnie wpływa na ich samopoczucie psychofizyczne, a co się z tym wiąże – przyczynia się do wzrostu jakości ich życia.
Cechy publikacji
Ekonomia
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Economics
Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:855930