Simboličeskie prostranstva èkfrasisa v poèzii Belly Ahmadulinoj
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Teoriâ i istoriâ èkfrasisa : itogi i perspektivy izučeniâ : kollektivnaâ monografiâ
Data publikacji
2018
ISBN
9788364884306
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL ; Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie
Publikacja
Główny język publikacji
rus
Tytuł rozdziału
Simboličeskie prostranstva èkfrasisa v poèzii Belly Ahmadulinoj
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
663-673
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Ahmadulina, Bella Ahatovna (1937-2010)
Dialog
Ekfraza (lit.)
Interpretacja
Materiały konferencyjne
Poezja rosyjska 20-21 w.
Symbole
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Teoriâ i istoriâ èkfrasisa : itogi i perspektivy izučeniâ
Początek konferencji
2017-05-25
Koniec konferencji
2017-05-26
Lokalizacja konferencji
Siedlce
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
rus
Treść
Статья посвящена проблеме экфрасиса в поэзии Беллы Ахмадулиной (1937 –2010) –одного из самых известных русских поэтов второй половины ХХ века. В еѐ текстах экфрасис представлен в трѐх основных аспектах: 1) проблема времени в описании фотографии; 2) интерпретация культурного наследия как проблема культурной памяти; 3) диалог с классическими текстами русской литературы. Названные аспекты анализи-руются в статье на примере таких стихотворений Беллы Ахмадулиной, как: Снимок, Отрывки о А. С. Пушкине, Старинный портрет.
Cechy publikacji
peer-reviewed
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0272901858598