Design, synthesis, structure elucidation and in vitro antiviral and antimicrobial evaluation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of the Iranian Chemical Society (25pkt w roku publikacji)
ISSN
1735-207X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
839-853
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 8
Słowa kluczowe
pl
1,2,4-triazol-5-tion
4-okso-1,3-tiazolidyna
Aktywność antybakteryjna
Aktywność antyproliferacyjna
Dikarboksymidy
Rentgenografia strukturalna
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Tiosemikarbazydy
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272901846832