Mandat przedstawicielski a tzw. klauzula czechosłowacka (rozważania na tle przepisów Konstytucji Ukrainy)
PBN-AR
Instytucja
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
Książka
Tytuł książki
Dookoła Wojtek. Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-66066-01-4
Wydawca
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Mandat przedstawicielski a tzw. klauzula czechosłowacka (rozważania na tle przepisów Konstytucji Ukrainy)
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
567-581
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
mandat przedstawicielski
dyscyplina partyjna
frakcja parlamentarna.
en
representative mandate
party discipline
parliamentary group.
Streszczenia
Język
pl
Treść
Streszczenie: „Klauzula czechosłowacka” to instytucja prawa parlamentarnego używana do pozbawienia deputowanego, który puścił swoją frakcję parlamentarną jego mandatu. Może być ona wykorzystaywana jako efektywne narzędzie zapewniania dyscypliny partyjnej, co jest jesnym z głównych problemów współczesnego konstytucjonalizmu. Autor artykułu analizuje implementację Klauzuli czechosłowackiej w konstytucji Ukrainy po poprawkach z 2004 roku. Zbadany został wpływ klauzuli czechosłowackiej na mandat przedstawicielski rozumiany jako pełnomocnictwo do wyrażania woli narodu w parlamencie udzielone przez wyborców na określony czas.
Język
en
Treść
Abstract: The Czechoslovak Clause is the institution of the parliamentary law used to deprive the deputy who has left the parliamentary group of his mandate. It can be used as an effective tool for preservation of party discipline, what is one of the main problems of the contemporary parliamentarism. The author of the paper analyses implementation of the Czechoslovak Clause in the constitution of Ukraine after the amendments of 2004. Effects of the Czechoslovak Clause on the representative mandate considered as an power of attorney for expressing the will of the nation in the parliament granted by voters for a certain period of time are investigated.
Cechy publikacji
discipline:Prawo
discipline:Law
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:867490