Historia w turystyce kulturowej
PBN-AR
Instytucja
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2018
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
397
Numer tomu
Seria wydawnicza
Historia w działaniu
Numer w serii wydawniczej
2
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
9788301200138
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
20
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
turystyka kulturowa
historia w turystyce
turystyka dziedzictwa
turystyka historyczna
zarządzanie w turystyce
Streszczenia
Język
pl
Treść
Publikacja prezentuje podstawowe obszar działań podejmowanych w ramach organizowania turystyki kulturowej dla edukacji historycznej, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i rozwijaniu tożsamości narodowej i regionalnej. Autor zapoznaje czytelnika z różnymi formami aktywności, typowymi atrakcjami turystyki kulturowej bazującymi na przeszłości i dziedzictwie, formami interpretacji oraz sposobami organizacji imprez turystycznych. Książka zawiera praktyczne wskazówki oraz przykłady dobrych praktyk, dzięki czemu pomoże organizatorowi możliwie najpełniej wykorzystać potencjał historyczny danego miejsca lub rejonu. Publikacja jest poradnikiem eksperckim dla osób związanych zawodowo z turystyką, może być też podręcznikiem pomocniczym dla studentów kierunków historycznych i pokrewnych (m.in. popularyzacja historii, historia w przestrzeni publicznej, turystyka historyczna, animacja kultury, muzealnictwo), a także doskonałym kompendium dla amatorów historii, np. rekonstruktorów, jak i czynnych pracowników instytucji kultury.
Cechy publikacji
discipline:Historia
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
discipline:History
discipline:Management – field of humanities
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:871096