Aspekt temporalny związania wymiaru podatków lokalnych ewidencją gruntów i budynków. Glosa do wyroku NSA z 9 sierpnia 2017 r., Ii FSK 1898/15
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Finanse Komunalne (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1232-0307
EISSN
Wydawca
Wolters Kluwer SA
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
5
Strony od-do
60-70
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
podatek od nieruchomości
ewidencja gruntów i budynków
data wpisu do ewidencji gruntów i budynków
moment powstania lub zmiany obowiązku podatkowego
en
property tax
records of land and buildings
the date of entry into the records of land and buildings
moment of emergence or amendment of the tax liability
Cechy publikacji
Prawo
Law
discipline:Prawo
discipline:Law
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:870396