Dzieje i dziedzictwo reformacji luterańskiej w Polsce jako potencjał i przedmiot turystyki religijnej
PBN-AR
Instytucja
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Turystyka Kulturowa (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1689-4642
EISSN
Wydawca
KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
21-61
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,0
Cechy publikacji
Kulturoznawstwo
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
Cultural studies
Management – field of humanities
discipline:Historia
discipline:Kulturoznawstwo
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
discipline:History
discipline:Cultural studies
discipline:Management – field of humanities
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:871092