Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Słupsk i powiatu słupskiego
PBN-AR
Instytucja
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Turystyka Kulturowa
ISSN
1689-4642
EISSN
Wydawca
KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
183-202
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Cechy publikacji
Kulturoznawstwo
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
Cultural studies
Management – field of humanities
discipline:Kulturoznawstwo
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
discipline:Cultural studies
discipline:Management – field of humanities
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:871181