Random checkerboard based homogenization for estimating effective thermal conductivity of fully saturated soils
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering
ISSN
1674-7755
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
nr 1
Strony od-do
18-28
Numer tomu
vol. 9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Słowa kluczowe
pol
mechanika gruntów
mikromechanika
przewodność cieplna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000206902
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych