Bezpieczeństwo prawne municypium/gminy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
Książka
Tytuł książki
Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-65293-45-9
Wydawca
RS Druk
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Bezpieczeństwo prawne municypium/gminy
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
33-42
Numer rozdziału
I : Bezpieczeństwo i porządek publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
PX-5b3b36c9d5de79ce9d0258a6