Czerwona lista siedlisk przyrodniczych polskich Karpat (region biogeograficzny alpejski) – propozycja oceny zagrożenia
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0009-6172
EISSN
Wydawca
IOP PAN
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
91–102
Numer tomu
74
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
Spermophilus citellus
obóz jeniecki
poligon
reintrodukcja
wymarcie gatunku
Łambinowice
angielski
red list
categories and criteria of threat
endangered habitats
Carpathians
Streszczenia
Język
polski
Treść
W przygotowanym wspólnie przez historyka i biologa artykule opisano funkcjonowanie dużej kolonii niewielkich gryzoni – susłów moręgowanych Spermophilus citellus – w okolicach Łambinowic na Śląsku Opolskim, w okresie działania na tym terenie pruskiego/niemieckiego poligonu wojskowego i obozu jenieckiego. Interdyscyplinarne podejście uwzględniające specyficzne uwarunkowania społeczno-polityczne i przyrodnicze umożliwiło kompleksowe ukazanie stosunku człowieka do tego zwierzęcia w końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Uznanie susła moręgowanego za szkodnika i wprowadzenie programu jego eksterminacji z zastosowaniem różnych sposobów zabijania z pewnością przyczyniło się do szybszego zaniku kolonii, a potem wymarcia tego gatunku w okolicach Łambinowic. M. Brinkmann był ostatnim zoologiem, który w tym miejscu w czerwcu 1943 roku widział susły, stwierdzając wówczas około 400 nor. Do 1949 roku susły spotykano na gruntach wsi Budziszowice na południe od Łambinowic. Później, w latach 1975–1979 suseł moręgowany wyginął na całym obszarze występowania na terenie dzisiejszej Polski. Artykuł przygotowano na podstawie danych pochodzących z literatury z okresu istnienia obozu jenieckiego oraz współczesnych informacji na temat biologii gatunku. Obecnie prowadzi się działania reintrodukcyjne w celu odtworzenia populacji susła moręgowanego w południowo-zachodniej Polsce.
Język
angielski
Treść
The paper presents a proposal of how to assess the threat status of habitats together with some practical aspects, i.e. the red list of habitats prepared for the Polish Carpathians. Five categories of threat (CR, EN, VU, NT, LC) reflect the system used for species in IUCN. Threat criteria guidelines have been developed to assess the status of habitats. They include: current habitat area, trends in area changes, ecological features of habitats, i.e. resistance and resilience, as well as the structure and function. Thresholds for each criterion are related to the severity of decline and the scoring (Table 1). The total number of points scored by each habitat in five criteria corresponds to its threat status (Fig. 1). Half of the 38 habitats occurring in the alpine biogeographical region are under threat: 3 of them (8%) are classified as Critically Endangered, 6 (16%) as Endangered and 10 (26%) as Vulnerable. The Near Threatened group comprises 7 habitats (18%), and 12 habitats (32%) are assessed as Least Concern (Table 2).
Inne
System-identifier
PX-5b7bca09d5de6244fb5aeba3