Ocena skuteczności indukowania fitoekstrakcji Zn, Cd i Pb z gleb skażonych poprzez skojarzone działanie osadów ściekowych i szczepionek mikoryzowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-89696-83-5
Wydawca
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ocena skuteczności indukowania fitoekstrakcji Zn, Cd i Pb z gleb skażonych poprzez skojarzone działanie osadów ściekowych i szczepionek mikoryzowych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
131-157
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.50
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
42767