Wprowadzanie osadów ściekowych do gleb zdegradowanych - ryzyko zanieczyszczenia czy źródło (bio)węgla?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-89696-83-5
Wydawca
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wprowadzanie osadów ściekowych do gleb zdegradowanych - ryzyko zanieczyszczenia czy źródło (bio)węgla?
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
159-168
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
42768