Wpływ bakterii endofitycznych na promowanie wzrostu roślin w warunkach stresowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Biochemii
ISSN
0032-5422
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Biochemiczne
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
398-402
Numer tomu
T.61, nr 4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
PGPB
endofity
ACC deaminaza
wiązanie azotu
fitohormony
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The growth of plants under stress conditions is often assisted by microorganisms colonizing the rhizosphere (the root zone of the highest microbial activity). One of the most important bacterial groups to encourage the growth of plants (PGPB ) are endophytes. These microorganisms penetrate living cells of plants and there they lead the microbiological activity as endosymbionts. These microorganisms can effectively promote the growth of plants under stress conditions and stimulate biochemical activities: nitrogen fixation, production of growth hormones (auxins, cytokinins and gibberellins), reduction of the high concentration of ethylene as well as facilitation of the collection plant minerals and water. This paper is an attempt to summarize the current state of knowledge about the biochemical activity of bacterial endophytes.
Język
pl
Treść
W warunkach stresowych wzrost roślin wspomagany jest często przez drobnoustroje zasiedlające ryzosferę (strefę przykorzeniową o najwyższej aktywności mikrobiologicznej). Jedną z ważniejszych grup bakterii wspomagających wzrost roślin (PGPB) stanowią endofity. Mikroorganizmy te wnikają do wnętrza żywych komórek roślin, gdzie prowadzą aktywność mikrobiologiczną, na zasadzie endosymbiozy. Mikroorganizmy te mogą skutecznie promować wzrost roślin w warunkach stresowych m.in. poprzez aktywność biochemiczną: wiązanie azotu, produkcję hormonów wzrostu (auksyn, cytokin, giberelin), ograniczanie stężenia etylenu, a także ułatwienie pobierania roślinie związków mineralnych i wody. Niniejsze opracowanie stanowi próbę podsumowania obecnego stanu wiedzy na temat biochemicznej aktywności endofitów bakteryjnych.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
44042