The Impact of Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) on the Development of Phytopathogenic Fungi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica
ISSN
1730-2366
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
107-112
Numer tomu
nr 10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
soil
plant growth promoting bacteria (PGPB)
pathogenic fungi
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The main purpose of this study was to evaluate impact of plant growth promoting bacteria (PGPB) on the development of phytopathogenic fungi and correlate it with a potential effects on the growth of plants under unfavorable conditions, in order to improve the efficiency of a phytoremediation process. The conducted research focused on the antifungal properties of PGPB. In this study, 51 isolates of bacteria were obtained after diversified disinfection time from plants growing on soil after sewage sludge amendment. The results revealed that some isolated bacteria, mainly endophytic ones, inhibited the development of Fusarium oxysporum, F. culmorum and Alternaria alternata.
Język
pl
Treść
Bakterie promujące wzrost roślin (PGPB) to wolno żyjące organizmy glebowe, które mogą bezpośrednio lub pośrednio ułatwiać wzrost roślin w biotycznych lub abiotycznych warunkach stresowych. Mogą także produkować fitohormony i syntezować związki lub enzymy, które mogą modulować wzrost i rozwój (Glick et al. 2007). Pośrednie promowanie wzrostu roślin obejmuje wiele mechanizmów, dzięki którym bakterie mogą ograniczać rozwój patogenów roślinnych. Korzystny wpływ na wzrost roślin zmienia się znacznie w zależności od indywidualnych szczepów bakteryjnych oraz warunków wzrostu. Ważnym zjawiskiem jest produkcja antybiotyków przez bakteryjne endofity roślinne, w szczególności obserwowane u licznych gatunków Pseudomonas. Substancje te skutecznie ograniczają wzrost patogenów roślinnych (Klama, 2004). Celem badań było wyizolowanie bakterii strefy korzeniowej i ocena inhibicji wzrostu grzybów będących patogenami roślin wobec wyizolowanych szczepów bakteryjnych. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano rośliny (Festuca rubra, Morus alba, Arabidopsis thaliana) rosnące w pobliżu huty cynku w Miasteczku Śląskim na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi i nawożonej komunalnymi osadami ściekowymi. Bakterie izolowano z korzeni roślin stosując trzy długości czasu dezynfekcji (0, 2.5, 10 min). Po uzyskaniu czystych kultur bakteryjnych prowadzono testy zahamowania wzrostu w warunkach in vitro wobec czterech szczepów grzybów: FO – Fusarium oxysporum, FC – F. culmorum, AA1 – Alternaria alternata 1, AA2 – A. alternata 2. Wyniki eksperymentu wskazują, że bakterie izolowane po czasie 2.5 i 10 minut sterylizacji, czyli głównie bakterie endofityczne, hamowały rozwój badanych grzybów – potencjalnych patogenów roślin. Badania wykazały także, że z rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana), znanego halofita, pozyskano najwyższą liczbę mikroorganizmów, które także wykazywały najlepsze właściwości inhibitujące wzrost grzybni wszystkich badanych patogenów.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
44870
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych