Obecność farmaceutyków w wodach powierzchniowych i przeznaczonych do spożycia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Proceedings of ECOpole
ISSN
1898-617X
EISSN
2084-4557
Wydawca
Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Iss.2
Strony od-do
735-743
Numer tomu
Vol.7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
drinking water
toxicity
surface water
pharmaceuticals
pl
wody powierzchniowe
farmaceutyki
toksyczność
woda przeznaczona do spożycia
Streszczenia
Język
en
Treść
The article presents the analysis of the concentrations of selected pharmaceuticals in non-treated and treated wastewater, surface water and drinking water in Poland and around the world. Also, the effects of pharmaceuticals on human beings and aqueous organisms were discussed. Among pharmaceuticals the most frequently identified in wastewater are: beta-blockers (ie atenolol, propanolol, metaprolol), non steroidal anti inflammatory drugs (ie diclofenac, naproxen, ketoprofen), estogens (natural: estrone, 17 β-estradiol, estriol and synthetic: ethinylestradiol), carbamazepine - an anticonvulsant drug, and lipid regulators - fibrates (ie clofibric acid, gemfibrozil, bezafibrate). Some of these pharmaceuticals are difficult to remove even through advanced processes of wastewater treatment. Carbamazepine can be removed by 10%, diclofenac can be removed by 21 up to 40%, naproxen can be removed by 50-80%, metoprolol (that belongs to the group of beta-blockers) can be removed by 25%, and propanolol (the most lipophilic beta-blocker) is almost non removable. The presence of pharmaceuticals in surface water is now considered a global issue.
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono stężenia wybranych farmaceutyków w ściekach nieoczyszczonych i po oczyszczeniu, wodach powierzchniowych i wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce oraz na świecie. Opisano również wpływ farmaceutyków na człowieka i organizmy wodne. Najczęściej identyfikowanymi lekami w ściekach są: beta-blokery (atenolol, propanolol, metoprolol), niesteroidowe leki przeciwzapalne (diklofenak, naproksen, ketoprofen), hormony płciowe (naturalne: estron, 17 β-estradiol, estriol i syntetyczne: etinyloestradiol), karbamazepina - lek przeciwpadaczkowy, regulatory gospodarki lipidowej - fibraty (kwas klofibrowy, gemfibrozil, bezafibrat). Dane leki są trudno usuwalne w nawet rozbudowanych procesach oczyszczania ścieków. Karbamazepina ulega eliminacji w 10%, diklofenak od 21 do 40%, naproksen w 50-80%, metoprolol (beta-bloker) do 25%, a propanolol (najbardziej lipofilowy beta-bloker) jest prawie nieusuwalny. Obecność leków w wodach powierzchniowych jest problemem globalnym.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
54381
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych