Możliwości ponownego wykorzystania tworzywa sztucznego z paliwowego zbiornika samochodowego metodą wtryskiwania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje społeczne, środowiskowe, technologiczne
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-62922-49-9
Wydawca
Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Możliwości ponownego wykorzystania tworzywa sztucznego z paliwowego zbiornika samochodowego metodą wtryskiwania
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
123-133
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.77
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
odzysk
recykling
PE-HD
wtryskiwanie
DSC
DMA
OIT
Streszczenia
Język
en
Treść
Since the mid-twentieth century recorded worldwide growth of global production of plastics. Polymeric materials are usually used in the packaging industry and construction but recorded increase in the use of these materials in the automotive industry. Good mechanical properties and a wide range of modifications makes the automotive industry with the desire to reach for this group of materials with a view to reducing vehicle weight and thus savings in fuel consumption. The present study subject is a fuel tank made of high density polyethylene PE-HD, and samples produced by further processing times as a result of grinding and injection.
Język
pl
Treść
Od połowy XX wieku odnotowuje się globalny wzrost światowej produkcji tworzyw sztucznych. Bardzo dużo tego rodzaj materiałów jest stosowanych w branży opakowań oraz budownictwie, jednak najwięcej nowych projektów wykorzystania polimerów termoplastycznych można zaobserwować w branżach samochodowej i AGD. Dobre właściwości mechaniczne oraz szeroki zakres stosowania tworzyw poprzez ich fizyczną i chemiczną modyfikację powoduje, że branża automotive z chęcią sięga po tę grupę materiałów z myślą o obniżeniu masy samochodu, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia paliwa. Przedmiotem badań jest zbiornik na paliwo wykonany z polietylenu dużej gęstości PE-HD oraz ocena właściwości wielokrotnie przetwarzanego tworzywa pochodzącego z recyklingu tego próbki powstałe na drodze kolejnej krotności przetwórstwa w wyniku zmielenia i wtryskiwania.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
47856