Proces wdrażania innowacyjnych produktów na przykładzie filtrów włókninowych do odkurzaczy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Zarządzanie procesami i projektami
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-7348-603-4
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Proces wdrażania innowacyjnych produktów na przykładzie filtrów włókninowych do odkurzaczy
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
93-100
Numer rozdziału
9
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
en
Treść
This paper presents the implementation process new technology in the form of non-woven filter media used in vacuum cleaners of all kinds: residential , industrial and central. Characterized the process of technological innovation filtration materials for dry and wet •vacuuming. Described the principle of non-woven needle felt creation, which is the most popular among nonwovens filters for vacuum cleaners. Much attention is focused on the needling process systems, process parameters and types of stitching needles commonly used in igłujących. Also discussed the implementation of new technologies needling: aqua-jet and air-jet.
Język
pl
Treść
W niniejszym rozdziale przedstawiono proces wdrażania technologii wytwarzania nowych produktów w postaci włókninowych materiałów filtracyjnych stosowanych we wszelkiego rodzaju odkurzaczach: domowych, przemysłowych i centralnych. Scharakteryzowano proces technologiczny produkcji innowacyjnych materiałów filtracyjnych do odkurzania suchego i mokrego. Opisano zasadę tworzenia włókniny igłowanej, która cieszy się największym zainteresowaniem spośród włóknin na filtry do odkurzaczy. Szczególną uwagę poświęcono systemom procesu igłowania, parametrom procesu igłowania i rodzajom igieł stosowanych w maszynach igłujących. Omówiono także proces wdrażania nowoczesnych technologii igłowania: aqua-jet i air-jet.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
49623