Barwa i połysk kompozytu polimerowego z napełniaczem ceramicznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle
ISSN
2082-6877
EISSN
Wydawca
Media Tech
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
24-26
Numer tomu
R.7, nr 2 (33)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Kompozyty polimerowe są stosowane w różnych gałęziach światowego przemysłu, są one głównie wytwarzane technologią wytłaczania i wtryskiwania. Stosowanie napełniaczy w produkcji wytworów z tworzyw polimerowych ma na celu poprawę ich właściwości, szersze zastosowanie oraz obniżenie ceny. Użycie polimerów jako osnowy przyczyniło się do uzyskania określonych właściwości, do których można zaliczyć odporność na korozję, łatwość kształtowania, dobrą zdolność do tłumienia drgań, dobrą izolacyjność cieplną oraz elektryczną. Wymienione cechy przełożyły się na szereg zastosowań kompozytów [1-6]. Kompozyty polimerowe są materiałami wieloskładnikowymi składającymi się z polimeru stanowiącego osnowę, a także z drugiego lub trzeciego składnika. W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytu trójskładnikowego. Polimery znajdujące zastosowanie jako osnowa w materiałach kompozytowych pełnią funkcję umożliwiającą przeniesienie obciążenia na włókna, mają wpływ na zastosowaną metodę wytwarzania, decydują o kształcie wyrobu oraz o jego właściwościach cieplnych i chemicznych [2-4]. Najczęściej na osnowę w kompozytach polimerowych stosuje się duroplasty (tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne), termoplasty oraz w małym udziale elastomery. Umacniać włóknami można tworzywa z gatunków duroplastów i termoplastów. Coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie jako osnowy tworzyw termoplastycznych, ze względu na nieskomplikowaną metodę przetwórstwa, możliwość dłuższego przechowywania granulatu, prostszy i szybszy recykling oraz wyższą udarność R) i odporność na pękanie [2-4].
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
50111