Analiza cyklu roboczego manipulatora o czterech stopniach swobody
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Modelowanie Inżynierskie
ISSN
1896-771X
EISSN
Wydawca
Wydział Mechaniczny Techniczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
13-17
Numer tomu
T.27, nr 58
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
modelling
Matlab/Simulink
working cycle
manipulator
pl
modelowanie
cykl roboczy
manipulator
Matlab/Simulink
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
This paper introduces problems of the modelling of four degrees of freedom manipulator and the determination of loads of its drives during the working cycle. The proposed computational algorithm makes it possible to verify the correctness of selected drives of individual members of the analyzed object. The results of simulation studies carried out for given sample kinematic excitations have been presented.
Język
pl
Treść
Niniejsza praca przybliża zagadnienia związane z modelowaniem manipulatora o czterech stopniach swobody i wyznaczaniem obciążeń jego napędów podczas cyklu roboczego. Zaproponowany algorytm obliczeń pozwala zweryfikować poprawność dobranych napędów poszczególnych członów analizowanego obiektu. Praca została uzupełniona wynikami z przeprowadzonych przykładowych badań symulacyjnych dla zadanych wymuszeń kinematycznych.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
51184