Na styku nauki i przemysłu, czyli pierwsza praca dyplomowa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-947095-1-8
Wydawca
Wydawnictwo Nauka i Biznes
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Na styku nauki i przemysłu, czyli pierwsza praca dyplomowa
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
54-62
Numer rozdziału
5
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
cooperation
threats
industry
science
good practices
pl
współpraca
zagrożenia
dobre praktyki
nauka
przemysł
szanse
Streszczenia
Język
en
Treść
The publication shows problems that arise during cooperation between academic institutions and industry. Attention was paid to concerns and opportunities for both, scientist and business. There were mentioned also so-called good practices which are leading by part of the academic units for example cooperation during implementation of theses, which are responses to the real needs and problems reported by industry or creation studies to help equip the personnel of the modern economy in specialist knowledge and skills in a given field. In the article quoted a few examples of the works carried out at the Department of Polymer Processing for industry and examples of solutions that have been proposed after analyzing the obtained results.
Język
pl
Treść
W publikacji poruszono problemy jakie pojawiają się podczas podejmowania współpracy między jednostkami naukowymi, a przedstawicielami przemysłu. Zwrócono uwagę na obawy oraz szanse, zarówno dla środowiska akademickiego, jak i biznesu. Wskazano na prowadzenie przez część ośrodków akademickich tzw. dobrych praktyk np. współpraca z przemysłem podczas realizowania prac dyplomowych, które są tak naprawdę odpowiedzią na realne potrzeby i problemy zgłaszane przez przemysł, czy prowadzenie studiów pomagających wyposażyć kadrę nowoczesnej gospodarki w specjalistyczną wiedzę z danego zakresu. Przytoczono również kilka przykładów prac realizowanych w Zakładzie Przetwórstwa Polimerów na potrzeby przemysłu oraz rozwiązania jakie zaproponowano po przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
53376