Analiza wpływu kontroli parametrów technologicznych i środowiska pracy na jakość rur wytwarzanych w procesie wytłaczania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
ISSN
2300-5343
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
163-171
Numer tomu
T.4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
quality
process control
extrusion
pl
jakość
kontrola procesów technologicznych
wytłaczanie
Streszczenia
Język
en
Treść
In article was characterized the impact of extrusion process parameters and work environment on the quality of manufactured pipes. In order to determine the causes of defects of extrudates was used for quality improvement tools such as Ishikawa diagram. They analyzed 10 dominant defects occurring during the extrusion process. An attempt was made to determine the intensity of defects and their possible elimination.
Język
pl
Treść
W artykule scharakteryzowano wpływ wybranych parametrów procesu wytłaczania i środowiska pracy na jakość wytworzonych rur. W celu określenia częstotliwości i przyczyn występowania wad wytłoczyn wykorzystano takie narzędzie doskonalenia jakości, jak diagram Ishikawy. Zanalizowano 10 dominujących wad powstałych podczas procesu wytłaczania. Podjęto próbę ustalenia intensywności występowania wad oraz możliwości ich eliminacji.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
54882
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych