Analysis of the Quality of Polymeric Tubes Manufactured by an Extrusion Process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Problemy Jakości (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-8651
EISSN
2449-9862
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
55-60
Numer tomu
R.49, nr 9
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
quality
Ishikawa diagram
extrusion
Pareto-Lorenz graph
pl
jakość
diagram Ishikawy
wykres Pareto-Lorenza
wytłaczanie
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of this paper is to establish dominant factors which cause defects during the polymeric pipe extrusion process. The impact of extrusion process parameters on the quality of manufactured pipes has been characterized in the article. In order to determine the causes of defects of extrudates quality improvement tools such as the Pareto-Lorenz chart and the Ishikawa diagram were used. Twenty-two defects which occurred during the extrusion process have been analyzed. An attempt was made to determine the intensity of defects and their possible elimination. It was found that the most common defects occurring during the extrusion of polymer pipes were: surface waviness, pulsation marks and grooves.
Język
pl
Treść
Celem pracy jest ustalenie dominujących czynników powstawania wad podczas wytłaczania rur polimerowych. W artykule scharakteryzowano wpływ wybranych parametrów procesu wytłaczania na jakość wytworzonych rur. W celu określenia częstotliwości i przyczyn występowania wad wytłoczyn wykorzystano takie narzędzia doskonalenia jakości, jak: wykres Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy. Zanalizowano dwadzieścia dwie wady powstałe podczas procesu wytłaczania. Podjęto próbę ustalenia intensywności występowania wad oraz możliwości ich eliminacji. Stwierdzono, że najczęściej powstającymi defektami podczas wytłaczania rur polimerowych są: falistość powierzchni, ślady pulsacji i bruzdy.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
55446
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych