Analysis of Layers Deposited on 10CrMo9-10 Steel after Co-Combustion of Coal and Biomass
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Diagnostyka
ISSN
1641-6414
EISSN
2449-5220
Wydawca
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
31-36
Numer tomu
Vol.16, nr 4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
biomass
co-combustion
energy sector
surface degradation
steam superheater
pl
biomasa
współspalanie
energetyka
degradacja powierzchni
przegrzewacz pary
Streszczenia
Język
en
Treść
Energy market is the sector of the economy which has been given a lot of attention in the last decades. This results not only from a global increase in demand for energy but also from the needs for environmental protection. It should be also noted that modernization of the energy sector is capital-intensive. Therefore, the directions of development in this sector should be driven not only by ecological reasons but also by reasonable economic calculus based on in-depth analysis of operational costs in the next decades. For this reason, an important position in the structure of energy generation is taken by co-combustion of various fuels, with particular focus on coal and biomass. Co-combustion of fuel mixtures, with each fuel having varied properties, often accelerates degradation of the structural components of a boiler.
Język
pl
Treść
Energetyka w ostatnich dziesięcioleciach jest jedną z tych gałęzi gospodarki, której poświęca się bardzo dużo uwagi. Wynika to nie tylko z globalnego wzrostu zapotrzebowania na energię, ale także z potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie należy pamiętać, że modernizacja energetyki jest bardzo kapitałochłonna, dlatego też o kierunkach rozwoju branży muszą decydować nie tylko względy ekologiczne, ale także przemyślany rachunek ekonomiczny oparty na dogłębnej analizie kosztów eksploatacyjnych elektrowni w następnych dekadach. Z tego powodu znaczącą pozycję w strukturze produkcji energii zajmuje współspalanie różnych paliw, głównie węgla i biomasy. Spalanie mieszaniny paliw, z których każde odznacza się zróżnicowanymi właściwościami, często skutkuje przyspieszoną degradacją elementów konstrukcyjnych kotła.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
48734