Alkaline Leaching of Amphoteric Elements from Powdered, Overstoichiometric Hydride Material
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ochrona przed Korozją
ISSN
0473-7733
EISSN
2449-9501
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
378-380
Numer tomu
R.58, nr 11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
hydride alloy
amphoteric additions
selective leaching
alkaline solution
pl
stop wodorochłonny
dodatki amfoteryczne
selektywne wytrawianie
roztwór alkaliczny
Streszczenia
Język
en
Treść
The alkaline preferential dissolution of amphoteric elements from overstoichiometric, powdered hydrogen absorbing material of LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35 composition has been studied using ICP AES method. The observations of structure changes of the as received and leached material particles have been studied by XRD and TEM techniques. It has been shown that during 50 h exposure of the powder in 6 M KOH (38oC) over 50% of amphoteric elements are selectively etched from the tested material. At the same time, as a result of etching, the surface layers of powder particles undergo strong development.
Język
pl
Treść
Metodą ICP AES analizowano preferencyjne wytrawianie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego materiału wodorochłonnego o składzie LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35. Zmiany strukturalne wyjściowych i trawionych cząstek materiału obserwowano za pomocą technik XRD i TEM. Pokazano, że 50-godzinna ekspozycja badanego proszku w 6 M KOH (38oC) prowadzi do selektywnego roztworzenia ponad 50% pierwiastków amfoterycznych obecnych w wyjściowym materiale. Jednocześnie, w wyniku wytrawiania proszku, powierzchnia zewnętrznych warstw cząstek ulega silnemu rozwinięciu.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
49138
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych