Badanie wpływu domieszki Gd na stopień zdefektowania struktury szkła tellurowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Szkło i Ceramika
ISSN
0039-8144
EISSN
Wydawca
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
17-19
Numer tomu
nr 1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
defects
tellurite glasses
annihilation
positron lifetime spectroscopy
pl
szkła tellurowe
defekty
anihilacja
spektroskopia czasów życia pozytonu
Streszczenia
Język
en
Treść
The tellurite glass such as: TeO2-P2O3-ZnOLiNbO3 as a reference glass and (TeO2-P2O3- ZnO-LiNbO3)(Gd2O3) has been studied. The positron lifetime PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy) was used to analyze the structural properties of tellurite glasses. The proposed method, can identify structural defects which are difficult to capture by other traditional methods. The study showed the existence of two components τ1 and ττ . The basis of the two-state model parameters were calculated capture of positrons, which allow you to draw conclusions about the nature and degree of defect studied tellurite glasses.
Język
pl
Treść
Materiałem badawczym było szkło tellurowe. Badaniom poddano szkło bazowe TeO2-P2O3- ZnO-LiNbO3 oraz szkło domieszkowane gadolinem (TeO2-P2O3-ZnO-LiNbO3)(Gd2O3). W celu dokonania analizy własności strukturalnych wykorzystano metodę pomiarów czasów życia pozytonów PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy). W proponowanej metodzie możliwa jest identyfikacja defektów strukturalnych trudnych do wychwycenia innymi tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Przeprowadzone badania wykazały istnienie dwóch składowych czasów życia pozytonów τ1 i τ2. W oparciu o model dwustanowy obliczono parametry wychwytu pozytonów, które pozwalają wyciągnąć wnioski o charakterze i stopniu zdefektowania badanych szkieł tellurowych.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
50128