Technologie fluidalnej obróbki cieplnej w aspekcie poprawy uwarunkowań ekologicznych i eksploatacyjnych w przemyśle narzędziowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Chemiczne zagrożenia środowiskowe. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-65179-11-1
Wydawca
Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Technologie fluidalnej obróbki cieplnej w aspekcie poprawy uwarunkowań ekologicznych i eksploatacyjnych w przemyśle narzędziowym
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
29-45
Numer rozdziału
3
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.94
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
technologie fluidalne
obróbka fluidalna
złoże fluidalne
obróbka cieplna
materiał ziarnisty
stal narzędziowa
ochrona środowiska
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rozdział dotyczy wybranych zagadnień z dziedziny zastosowań techniki fluidalnej do obróbki cieplnej tworzyw metalicznych, w aspekcie poprawy uwarunkowań ekologicznych i eksploatacyjnych, z równoczesnym zapewnieniem trwałości i niezawodności narzędzi. Do szczególnych zalet obróbki fluidalnej zaliczyć należy równomierne nagrzewanie elementów w złożu fluidalnym materiału ziarnistego, możliwość bezpośredniego generowania atmosfery ochronnej na bazie gazów obojętnych lub węglowodorów oraz korzystny bilans energochłonności procesu. Wykorzystanie właściwości cieplnych złoża fluidalnego z równoczesną modyfikacją atmosfery od obojętnej do aktywnej chemicznie, stwarza alternatywę dla zastąpienia nadal obecnych technologii obróbki cieplnej prowadzonych w kąpielach solnych, wymaganych do specjalnych zastosowań w przemyśle narzędziowym i biomedycznym. Zastosowanie fluidalnej obróbki cieplnej pozwala na co najmniej dwukrotne skrócenie zabiegów nagrzewania, austenityzowania i dyfuzyjnego nasycania materiałów metalicznych oraz znaczną (nawet trzykrotną) poprawę trwałości obrabianych narzędzi, co wielokrotnie potwierdzono wynikami badań przemysłowych i wdrożeniami technologii. Złoże fluidalne stosowane jako ośrodek cieplny zarówno do nagrzewania, jak i chłodzenia obrabianych elementów, stwarza możliwości znaczącego ograniczenia stosowania niekorzystnych atmosfer w obróbce cieplno-chemicznej, wydzielania szkodliwych gazów, a tym samym poprawy warunków higieny pracy i ochrony środowiska. W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione zalety i ograniczenia obróbki cieplnej w złożu fluidalnym, w oparciu o badania stali narzędziowych oraz procesów utleniania tytanu do zastosowań biomedycznych.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
48192