Struktura metalograficzna – narzędzie w zintegrowanym systemie oceny problemów produkcji bezpieczeństwa oraz trwałości i niezawodności eksploatacyjnej wyrobów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Zarządzanie BHP – czynniki oddziaływania na stanowisko i środowisko pracy
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-65179-33-3
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Struktura metalograficzna – narzędzie w zintegrowanym systemie oceny problemów produkcji bezpieczeństwa oraz trwałości i niezawodności eksploatacyjnej wyrobów
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
128-139
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.66
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
en
safety
metalographic strucutre
production management
exploitation durability
pl
bezpieczeństwo
struktura metalograficzna
zarządzanie produkcją
trwałość eksploatacyjna
Streszczenia
Język
en
Treść
The article presents various information concerning effect of metallographic structure of product, its mechanism and processes realized to obtain good exploitation durability. Research lead to rapid analysis or choose of the production system, quality of the product and life cycle requirements in the aspect of the exploitation reliability and user safety solutions. Article describes also the results of the metallographic structures of steels analysis in case of the evaluation of the management system and visualization of technological processes, mostly heat treatment in the different production stage.
Język
pl
Treść
W rozdziale zaprezentowano wybrane, przydatne informacje dotyczące wpływu znajomości struktury metalograficznej wyrobu, jej budowy, mechanizmów i zjawisk niezbędnych do jej wytworzenia. Przedstawiona problematyka pozwala w sposób ekspercki na szybką analizę bądź ocenę wyboru systemu zarządzania produkcją wyrobu, jego jakością, regulacją wymagań „cyklu życia”, a ściślej - trwałości i niezawodności eksploatacyjnej, z zachowaniem uwarunkowań bezpieczeństwa użytkowników. Rozdział zawiera również informacje obejmujące przydatność wiedzy o strukturze metalograficznej wyrobów metalowych na bazie stopów żelaza z węglem do oceny wyboru systemów zarządzania, kontroli wizualizacji i archiwizacji procesów technologicznych z zakresu obróbki cieplnej, systemów zarządzania w poszczególnych fazach produkcji.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
49738