Możliwości doskonalenia procesów logistycznych z wykorzystaniem koncepcji Lean
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Gospodarka Materiałowa & Logistyka
ISSN
1231-2037
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
232-247
Numer tomu
R.68, nr 5 (1257)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
logistic processes
Lean concept
continuous improvement
pl
procesy logistyczne
koncepcja Lean
ciągłe doskonalenie
Streszczenia
Język
en
Treść
In this paper were presented selected issues associated with Lean concept and improvement of logistics processes in manufacturing enterprise. Were made the analysis and evaluation of the level of implementation of approach Lean with particular emphasis on the area of logistics in a company the metal sector. For this purpose studies were carried out with the use a survey questionnaire. The results were analyzed, which allowed to the formulation of final conclusions and indicating further directions of operation.
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne związane z koncepcją Lean oraz doskonaleniem procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dokonano analizy i oceny stopnia wdrożenia podejścia Lean ze szczególnym uwzględnieniem obszaru logistyki w przedsiębiorstwie branży metalowej. W tym celu przeprowadzono badania z użyciem kwestionariusza ankiety. Wyniki poddano analizie, co w efekcie pozwoliło na sformułowanie końcowych wniosków i wskazanie kierunków dalszych działań.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
50378