Opieka zdrowotna w subregionie częstochowskim po 1989 roku w wymiarze krajowym i lokalnym. Działania naprawczo-rozwojowe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Częstochowa miasto 2.0. Zarządzanie w metropolii
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-939463-1-0
Wydawca
Fundacja Instytut Samorządowy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Opieka zdrowotna w subregionie częstochowskim po 1989 roku w wymiarze krajowym i lokalnym. Działania naprawczo-rozwojowe
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
102-123
Numer rozdziału
6
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.22
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu problematyki odbudowy, rozwoju oraz działań naprawczych, które dokonane zostały w sektorze opieki zdrowotnej subregionu częstochowskiego po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem lecznictwa stacjonarnego. Punktem odniesienia były szpitale zlokalizowane w mieście Częstochowa, tj.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. W. Orłowskiego, Szpital im. dr L. Rydygiera, Szpital im. dr W. Biegańskiego, Szpital im. dr T. Chałubillskiego oraz Szpital Hutniczy. Podkreślono, że połączenie w jedną strukturę organizacyjną szpitali wojewódzkich i miejskich, to przykład restrukturyzacji i reengineeringu jako głównych metod przeciwdziałania kryzysowi i wprowadzaniu zaplanowanych zmian celem dalszego rozwoju opieki stacjonarnej w subregionie częstochowskim. Celem niniejszej rozprawy jest też próba zbadania zależności między procesami restrukturyzacyjnymi a uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, w jakich funkcjonuje sektor służby zdrowia z uwzględnieniem prowadzonej przez państwo i samorządy polityki zdrowotnej wobec placówek zajmujących się ochroną zdrowia. Ponadto celem tegoż artykułu jest przedstawienie i przeanalizowanie projektów i procesów restrukturyzacyjnych, jakie miały miejsce w tych szpitalach, jak również propozycji restrukturyzacyjnych ich organów założycielskich. Oprócz zaprezentowania treści tych projektów, będę starał się możliwie wnikliwie zanalizować, dlaczego w większości nie zostały one zrealizowane, jakie były tego przyczyny, kto i jakie popełnił błędy. Szczególnie chcę zwrócić uwagę na społeczne, ekonomiczne i polityczne skutki przeprowadzanych restrukturyzacji.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
52633