Metale ciężkie w glebach - analizy przestrzenne z wykorzystaniem oprogramowania GIS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Cz.7 2017
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65917-18-8
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Metale ciężkie w glebach - analizy przestrzenne z wykorzystaniem oprogramowania GIS
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
113-118
Numer rozdziału
17
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
GIS
rozkład przestrzenny
huta cynku i ołowiu
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczeń metalami ciężkimi dwóch różnych poziomów głębokości fragmentu terenu zalesionego o powierzchni 147ha (1050 x 1400 m) znajdującego się w okolicy Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. Zaplanowano sieć 29 punktów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem części centralnej. Sieć pomiarowa miała postać regularnej siatki kwadratów o różnych długościach boków – dla obszaru centralnego wynosiła ona 175 metrów, natomiast dla zewnętrznego 350 metrów. W marcu 2016 roku na każdym z punktów pobrano po dwie próbki gleb z poziomów głębokości 0 – 20 cm oraz 40-60 cm. Na podstawie wyników stwierdzono wysokie stężenia metali ciężkich, głównie Zn i Pb. Wykorzystując oprogramowanie ArcGIS opracowano rozkłady przestrzenne badanych elementów. Wykryto istotne zależności przestrzenne między poziomem głębokości a zmianami zawartości metali ciężkich (zmiany w granicach 60-80%).
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
55365