Przegląd wybranych problemów badawczych w działalności naukowej Katedry Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacjami
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65179-98-2
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Przegląd wybranych problemów badawczych w działalności naukowej Katedry Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
137-148
Numer rozdziału
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.66
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
environmental management
enterprise
spatial management
research problems
interdisciplinarity
pl
przedsiębiorstwo
interdyscyplinarność
zarządzanie środowiskiem
problemy badawcze
gospodarka przestrzenna
Streszczenia
Język
en
Treść
This article presents the scientific profile of the Department of Regional Science and Ekoinnovations, Faculty of Management, Częstochowa University of Technology. The text is review article In nature as well as interdisciplinary. The aim of the study is to present the dominant research problems present in the research work of the Department, as an example of complementary interdisciplinary research. Issues related to micro and macro environmental management, management theory as well as dynamics of economic spaces, with particular emphasis on the development of territorial and broadly defined spatial planning, have been addressed. The article highlights also the importance of the local context in research, particularly with regard to small and medium-sized enterprises.
Język
pl
Treść
Rozdział przedstawia profil naukowy Katedry Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Tekst ma charakter przeglądowy i interdyscyplinarny. Celem rozdziału jest prezentacja dominujących problemów badawczych obecnych w pracach naukowych zespołu Katedry, jako przykład uzupełniających się badań interdyscyplinarnych. W tekście podjęto zagadnienia związane z problematyką zarządzania makro- i mikrośrodowiskiem, teorią zarządzania, jak również dynamiką przestrzeni gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju terytorialnego i szeroko pojętej gospodarki przestrzennej. Rozdział podkreśla również znaczenie kontekstu lokalnego w prowadzonych badaniach.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
55724