Analiza wypadków przy pracy w branży budowlanej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Prawne i niematerialne aspekty bezpieczeństwa
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-63978-68-6
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza wypadków przy pracy w branży budowlanej
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
197-208
Numer rozdziału
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.66
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
BHP
budownictwo
wypadki przy pracy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wypadki przy pracy są powszechnym problemem w każdej branży, odpowiedzią na ich dużą ilość jest znajomość przyczyn i okoliczności zdarzeń. W rozdziale przeanalizowany został zbiór danych statystycznych najczęściej pojawiających się wypadków przy pracy zwanych także zdarzeniami w latach 2015-2017. Analiza ogólna została przeprowadzona dla całej gospodarki, natomiast szczegółowa dla branży budowlanej. Obserwacja została dokonana na podstawie danych statystycznych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny oraz zarejestrowanych wypadków przez Państwową Inspekcję Pracy. W oparciu o zestawione wyniki wykazano, że ogólne liczba wypadków (bez podziału na branże) wzrosła, natomiast w dziedzinie budownictwa odnotowano jej spadek. Na podstawie danych stwierdzono, że w bieżącym roku liczba wypadków maleje. Analiza została wykonana na podstawie oficjalnych danych, które nie uwzględniają wszystkich zaistniałych wypadków.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
57490