Wpływ starzenia elektrochemicznego na właściwości wybranych pojemników medycznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polimery w Medycynie (9pkt w roku publikacji)
ISSN
0370-0747
EISSN
2451-2699
Wydawca
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
77-82
Numer tomu
T.47, nr 2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
polyethylene
thermal properties
polypropylene
structure
pl
właściwości termiczne
struktura
polietylen
polipropylen
Streszczenia
Język
en
Treść
Background. Presently, most of receptacles used in medicine are made of polymeric materials. This is due to, e.g., low price, low weight, and aesthetic values of these materials. The important issue is to ensure long life of polymer in order to protect the medicines closed in the boxes. However, all materials during exploitation are exposed to many factors, which can cause degradation of polymer materials. Degradation processes lead to deterioration of thermomechanical properties of polymers. Objectives. The aim of this syudy was to examine the influence of electrochemical ageing on properties of polymeric materials used in production of receptacles for drugs and boxes for medical use. Material and Methods. We conducted comparative analysis of samples before and after electrochemical ageing, cut out of receptacles for drugs made from polyethylene, as well as from boxes for medical use and Eppendorf tube made from polypropylene. Investigating methods included differential scanning calorimetry (DSC) and imaging of microstructure ×400 magnification. Results. We noticed different value of the degree of crystallinity for the aged samples in comparison to not aged samples. The change in value of temperature of physical transformation was also detected. In the aged samples defragmentation of crystal structure was observed. Conclusion. Electrochemical ageing results in changes of properties of polymeric materials used in production of medical receptacles.
Język
pl
Treść
Wprowadzenie. Obecnie większość opakowań stosowanych w medycynie wytwarza się z tworzyw polimerowych. Spowodowane jest to m.in. niską ceną, niewielką masą, jak i walorami estetycznymi gotowych wyrobów. Istotną kwestią jest zapewnienie długiej żywotności tworzywa w celu ochrony zamkniętych w opakowaniach leków. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu starzenia elektrochemicznego na właściwości tworzyw polimerowych stosowanych do produkcji opakowań na leki oraz pojemników do zastosowań medycznych. Materiał i metody. Przeprowadzono analizę porównawczą próbek wyciętych z opakowań na leki wykonanych z polietylenu oraz pojemników do zastosowań medycznych i probówek Eppendorfa wytworzonych z polipropylenu przed procesem starzenia elektrochemicznego oraz po nim. Wykonano badania różnicowej kalorymetrii skaningowej (differential scanning calorimetry – DSC) oraz sfotografowano mikrostrukturę tworzyw w powiększeniu ×400. Wyniki. Dla próbek, które poddano starzeniu, odnotowano odmienne wartości stopnia krystaliczności w porównaniu z próbkami niestarzonymi. Zarejestrowano również zmiany w wartościach temperatur przemian fizycznych. W próbkach starzonych zauważono także rozdrobnienie struktury krystalicznej. Wnioski. Tworzywa polimerowe stosowane do produkcji pojemników medycznych poddane procesowi starzenia elektrochemicznego zmieniają swoje właściwości.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
58207
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych