Analiza i doskonalenie jakości na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-1560
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
40-51
Numer tomu
T.1, nr 28
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
quality
Pareto-Lorenz diagram
Ishikawa diagram
improvement
pl
jakość
diagram Pareto-Lorenza
doskonalenie
diagram Ishikawy
Streszczenia
Język
en
Treść
The article discusses the quality concept and improvement in terms of companys’ competitiveness and its operations. The research object is a production company located in Silesia province. We analyzed the quality problems occurring in the company based on the selected quality management tools: Ishikawa diagram and the Pareto-Lorenz. It was presented and discussed basic types of waste occurring in the enterprise. It was proposed improvement actions and highlights the importance of immaterial resources - the company's Wolkers.
Język
pl
Treść
W artykule omówiono pojęcie jakości oraz doskonalenia w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw i ich funkcjonowania. Obiektem badawczym jest przedsiębiorstwo produkcyjne zlokalizowane w województwie śląskim. Przeanalizowano problemy jakości występujące w przedsiębiorstwie w oparciu o wybrane narzędzia zarządzania jakością: diagram Ishikawy, a także diagram Pareto-Lorenza. Przedstawiono i omówiono podstawowe typy marnotrawstwa występujące w przedsiębiorstwie. Zaproponowano działania doskonalące oraz podkreślono znaczenie zasobów niematerialnych - pracowników przedsiębiorstwa.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
57600
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych