Filozoficzne idee wspólnej Europy na przykładzie poglądów Immanuela Kanta
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Unia Europejska - organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7193-678-4
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Filozoficzne idee wspólnej Europy na przykładzie poglądów Immanuela Kanta
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
17-25
Numer rozdziału
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Europa
Immanuel Kant
filozofia oświeceniowa
idee Wspólnoty
filozofia dziejów
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wydaje się, iż obecny kryzys Unii Europejskiej jest przede wszystkim rezultatem głębokiej erozji idei wspolnotowej spajającej przez ostatnie dziesięciolecia ten region świata. Obok oczywistych przemian gospodarczych związanych z „niekontrolowaną” globalizacją, dynamicznych przemian społecznych czy też dominującej roli technologii, przemiany w sferze idei i wartości wydają się kluczowe. Dlatego można uznać za uzasadnione, aby dyskusję nad być może nowym kształtem idei europejskiej odnosić do ugruntowanych poglądow związanych z filozofią dziejow, ktore przez wieki kształtowały cywilizację europejską. Niekwestionowany autorytet I. Kanta, jako być może najważniejszego nowożytnego myśliciela konstytuującego racjonalistyczne fundamenty cywilizacji zachodniej, jawi się jako dobry punkt odniesienia do takich rozważań. Celem opracowania jest udział w naukowej dyskusji nad fundamentalnymi kwestiami idei europejskiej. Treść rozdziału obejmuje analizę rożnorodnych poglądow filozoficznych związanych z „koncepcjami” czy też swoistymi „obrazami” Wspolnoty Europy. Natomiast głowną kanwę rozważań zaprezentowanych w tekście stanowi głos I. Kanta w odniesieniu do filozofii dziejow w kontekście dyskusji nad przyszłością idei Europy.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
57200