Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ekonometria
ISSN
1507-3866
EISSN
2449-9994
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2 (40)
Strony od-do
103-114
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
cząstkowy układ czynnikowy, conjoint analysis, R program
en
fractional factorial design, conjoint analysis, R program
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano rozwinięcie pakietu conjoint programu R o funkcję: caFactorialDesign() umożliwiającą generowanie kompletnego lub cząstkowego układu czynnikowego oraz funkcję caEncodedDesign() umożliwiającą kodowanie uzyskanych eksperymentów. Podstawą działania obu funkcji jest implementacja w pakiecie conjoint funkcji pakietu AlgDesign. W proponowanym rozwiązaniu zakłada się, że do uzyskania odpowiedniego układu czynnikowego wystarczające powinny być dane dotyczące liczby branych pod uwagę zmiennych oraz ich poziomów z ich nazwami włącznie
Język
en
Treść
The paper presents the development of R package for conjoint features: caFactorialDesign() function which allows to generate a complete or fractional factorial design and caEncodedDesign() function which allows to encode obtained experiments. The basis of both functions is the implementation of AlgDesign package functions in conjoint package. In the proposed solution, it is assumed that to obtain a relevant factorial design the number of variables and their levels with the names of variables should be enough
Inne
System-identifier
WUT29b9d67105ec48a2bd0922bae50743f8