Career paths of a psychologist in Poland - opportunities and limitations
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Edukacja Ustawiczna Dorosłych (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1507-6563
EISSN
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3(98)
Strony od-do
135-144
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Cechy publikacji
Pedagogika
Pedagogy
discipline:Pedagogika
discipline:Psychologia
discipline:Pedagogy
discipline:Psychology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:855776