On a Comparison of Huber-Mises-Hencky with Burzynski-Pecherski Equivalent Stresses for Glass Body During Nonstationary Thermal Load
PBN-AR
Instytucja
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
SCIENTIFIC SESSION OF APPLIED MECHANICS IX
Data publikacji
2017
ISBN
978-0-7354-1490-7
Wydawca
American Institute of Physics
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
On a Comparison of Huber-Mises-Hencky with Burzynski-Pecherski Equivalent Stresses for Glass Body During Nonstationary Thermal Load
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.56
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
9th Polish National Conference on Applied Mechanics
Początek konferencji
2016-11-25
Koniec konferencji
2016-11-25
Lokalizacja konferencji
Bydgoszcz
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
ICIF2234372